PHP Arşiv

PHP Arşiv

PHP Öğreniyorum

Öğretmek iki defa öğrenmek demektir. J. Joured

Print, Print_r, Printf ve Echo Yazdırma Komutları

Print ve echo, dizeleri görüntülemek için kullanılan dil yapılarıdır. Echo, geçersiz bir dönüş tipine sahiptir, oysa print, ifadelerde kullanılabilmesi için 1’lik bir dönüş değerine sahiptir. print_r, bir değişken hakkında insan tarafından okunabilir bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Örnek

Şimdi echo, print ve print_r kullanarak çıktıyı görüntüleyen bir örnek görelim:

				
					<?php
$arr = array( “John”, “Jacob”, “Tom”, “Tim”);
echo “Array…\n”;
foreach( $arr as $value ) {
echo “Value = $value \n”;
}
echo “\nDisplaying Array Values using print…\n”;
foreach( $arr as $value ) {
print( “Value = $value \n”);
}
echo “\nDisplaying Array Values using print_r…\n”;
print_r($arr);
?>
				
			

Çıktı

Bu, aşağıdaki çıktıyı üretecektir-

Array...
Value = John
Value = Jacob
Value = Tom
Value = Tim
Displaying Array Values using print...
Value = John
Value = Jacob
Value = Tom
Value = Tim
Displaying Array Values using print_r...
Array (
  [0] => John
  [1] => Jacob
  [2] => Tom
  [3] => Tim
)

Printf

PHP string printf() işlevi önceden tanımlanmış işlevler. Biçimlendirilmiş bir dize çıktısı almak için kullanılır. arg1, arg2, arg++ parametrelerini ana dizgede yüzde (%) işaretlerinde geçirebiliriz.

printf(biçim,arg1,arg2,arg++);  

Parametre Tanım Gerekli/Opsiyonel
biçim Dizeyi belirtin. Olası biçim değerleri aşağıdadır:
%% – Yüzde işareti döndürür
%b : İkili sayı
%c : ASCII değerine göre karakter
%d : İşaretli ondalık sayı (negatif, sıfır veya pozitif)
%e : Küçük harf kullanan bilimsel gösterim (örn. 1.2e+2)
%E : Büyük harf kullanan bilimsel gösterim (örn. 1.2E+2)
%u : İşaretsiz ondalık sayı (sıfıra eşit veya sıfırdan büyük)
%f : Kayan noktalı sayı (yerel ayarlar farkında)
%F : Kayan noktalı sayı (yerel ayarlar farkında değil)
%g : %e ve %f’den daha kısa
%G : %E ve %f’den daha kısa
%o : Sekizlik sayı
%s : Dize
%x : Onaltılık sayı (küçük harfler)
%X : Onaltılık sayı (büyük harfler)
Gerekli
arg1 İlk % işaretine eklenecek argüman. Gerekli
arg2 İkinci % işaretine eklenecek argüman. İsteğe bağlı
arg++ Üçüncü, dördüncü, vb. %s işaretine eklenecek argüman isteğe bağlı

Örnek ;

				
					<?php 
$surum = 7; 
$str = "Form2" ; 
printf( "PHP %u form %s öğreniyoruz." , $versiyon , $str ); 
?> 
				
			

Çıktı:

PHP 7 form Form2 öğreniyoruz.

Örnek 2

				
					<?php 
$sayi = 12345; 
printf( "%f" , $sayi ); 
?> 
				
			

 

Çıktı:

12345.000000

Örnek 3

				
					<?php 
$sayi = 23456; 
printf("2 ondalık basamakla: %1$.2f 
<br>Ondalık olmadan: %1 $u ", $number ); 
?> 
				
			

 

Çıktı:

2 ondalık basamakla: 23456.00
Ondalık olmadan: 23456

Örnek 4

				
					<?php 
$str1 = "Merhaba" ; 
$str2 = "Merhaba PHP!" ; 
printf( "[%s]<br>" , $str1 ); // Sicim 
printf( "[%8s]<br>" , $str1 ); // Dizeyi boşluklarla sağa yaslar 
printf( "[%-8s]<br>" , $ str1 ); // Dize değerini boşluklarla sola yaslar 
printf( "[%08s]<br>" , $ str1 ); // Sıfır doldurma 
printf( "[%'*8s]<br>" , $str1 ); // "*" ekler 
printf( "[%8.8s]<br>" , $str2 ); // Dizeyi boşluklarla sola yaslar (belirtilen değerden sonra karakterleri keser) 
?> 
				
			

 

Çıktı:

[Merhaba]
[ Merhaba]
[Merhaba ]
[000Merhaba]
[***Merhaba]
[Merhaba PH]

Leave a Comment