PHP Arşiv

PHP Arşiv

PHP Öğreniyorum

PHP Yorum Etiketleri

<?php 
//  Tek Satır


# Tek Satır/*
Çoklu Satır
*/

?>

Leave a Comment